Παρουσίαση για τη σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις από το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2020/01/%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%93-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%91%CE%9D.pdf