Οι προοπτικές απασχόλησης του απόφοιτου μιας εκ των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης & Οικονομίας είναι:

 • Τουριστικά Γραφεία
 • Γραφεία Ταξιδίων
 • Αεροπορικές ή Ναυτιλιακές Εταιρείες
 • Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
 • Κρουαζεριόπλοια
 • Κέντρα Ψυχαγωγίας Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Αποθήκευση προϊόντων
 • Διακίνηση Προϊόντων
 • Ροή Πληροφοριών της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Συνεργασία με πελάτες και προμηθευτές
 • Ικανοποίηση της ζήτησης σε συνδυασμό με την μείωση του κόστους
 • Υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών
 • Υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών
 • Οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων
 • Τράπεζες και Οργανισμούς
 • Λογιστικά γραφεία
 • Συνεταιρισμούς
 • Υπηρεσίες Υγείας
 • Βιομηχανίες
 • Χρηματιστήριο
 • Χρηματιστηριακά γραφεία
 • Ασφαλιστικά γραφεία
 • Ασφαλιστικά ταμεία
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Εταιρείες

Μαθήματα & Ωρολόγια Προγράμματα ανά ειδικότητα

Β’ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Εισαγωγή στον Τουρισμό

Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων

3Θ + 4Ε

Αρχές Λογιστικής ΙΙ

2Θ + 2Ε

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού- Εργατικού-Τουριστικού)

Αγγλικά Ειδικότητας Ι

Γαλλικά ή Γερμανικά

Σύνολο

23 ώρες

Γ’ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Εφαρμογές στον Τουρισμό

Γεωγραφία Τουρισμού

Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ

Γαλλικά ή Γερμανικά

Σύνολο

23 ώρες

Β’ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

3Θ + 2E

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

3Θ + 2Ε

Αρχές Λογιστικής ΙΙ

2Θ + 2Ε

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού- Εργατικού)

Οικονομία Μαθηματικά και Στατιστική

 Αγγλικά Ειδικότητας Ι

Σύνολο

23 ώρες

Γ’ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics)

2Θ+3Ε

Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών

2Θ+2Ε

Λογιστικές Εφαρμογές

Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ

Σύνολο

23 ώρες

Β’ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Αρχές Λογιστικής ΙΙ

2Θ + 2E

Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

2Θ +4Ε

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού-  Εργατικού)

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα (Excel)

2Θ+2Ε

 Αγγλικά Ειδικότητας Ι

Σύνολο

23 ώρες

Γ’ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Φορολογική Πρακτική

2Θ+4Ε

Λογιστικές Εφαρμογές

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ

Σύνολο

23 ώρες