Οι προοπτικές απασχόλησης του απόφοιτου μιας εκ των ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας είναι σε:

 • Δημόσιες υπηρεσίες-οργανισμούς.
 • Αυτοκινητοβιομηχανίες-Συνεργεία.
 • Εταιρείες ηλεκτρολογικών -ηλεκτρονικών ειδών.
 • Επιχειρήσεις κατασκευής
 • Επισκευής ψυκτικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων.
 • Μηχανουργεία, εργοστάσια κατασκευής και συναρμολόγησης μηχανών.
 • Εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Οικοδομικές επιχειρήσεις και τεχνικές εταιρίες ή εταιρίες που εμπορεύονται είδη θέρμανσης.
 • Εργοστάσια σε συνεργασία με εργολάβους οικοδομών και πολιτικούς μηχανικούς
 • Εταιρίες εγκατάστασης, επισκευής & συντήρησης δικτύων, σε επιχειρήσεις εμπορίας, και επισκευής συσκευών καύσης.
 • Δίκτυο φυσικού αεριού.
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας.

Οι προοπτικές απασχόλησης του απόφοιτου μιας εκ των ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας είναι σε:

 • Δημόσιες υπηρεσίες-οργανισμούς.
 • Αυτοκινητοβιομηχανίες-Συνεργεία.
 • Εταιρείες ηλεκτρολογικών -ηλεκτρονικών ειδών.
 • Επιχειρήσεις κατασκευής
 • Επισκευής ψυκτικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων.
 • Μηχανουργεία, εργοστάσια κατασκευής και συναρμολόγησης μηχανών.
 • Εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Οικοδομικές επιχειρήσεις και τεχνικές εταιρίες ή εταιρίες που εμπορεύονται είδη θέρμανσης.
 • Εργοστάσια σε συνεργασία με εργολάβους οικοδομών και πολιτικούς μηχανικούς
 • Εταιρίες εγκατάστασης, επισκευής & συντήρησης δικτύων, σε επιχειρήσεις εμπορίας, και επισκευής συσκευών καύσης.
 • Δίκτυο φυσικού αεριού.
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας.

Μαθήματα & Ωρολόγια Προγράμματα ανά ειδικότητα

Β΄ Τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

2.

Μηχανική ? Αντοχή Υλικών

3.

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+2Ε

4.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

5.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

2Θ +6Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Γ΄ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Μηχανών

2.

Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

3Θ+5Ε

3.

Ανελκυστήρες ? Ανυψωτικές Μηχανές

4.

Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές

2Θ+6Ε

5.

Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης ? Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Β’ Τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

2.

Μηχανική ? Αντοχή Υλικών

3.

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+2Ε

4.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

5.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

2Θ +6Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Γ Τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού

3Θ+5Ε

2.

Στοιχεία Μηχανών

3.

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

3Θ+4Ε

4.

Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

1Θ+2Ε

5.

Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Β΄ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

2.

Μηχανική ? Αντοχή Υλικών

3.

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+2Ε

4.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

5.

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

2Θ +6Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Γ΄ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Μηχανών

2.

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

3.

Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων

3Θ+6Ε

4.

Ύδρευση – Αποχέτευση

2Θ+4Ε

5.

Σχέδιο Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Β΄ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.

ΜΕΚ Ι

2Θ+4Ε

2.

Μηχανική ? Αντοχή Υλικών

3.

Ηλεκτρικό σύστημα Αυτοκινήτου

2Θ+2Ε

4.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

5.

Συστήματα Αυτοκινήτου Ι

2Θ +4Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Γ΄ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.

ΜΕΚ ΙΙ

3Θ+4Ε

2.

Στοιχεία Μηχανών

3.

Συστήματα Αυτοκινήτων ΙΙ

3Θ+4Ε

4.

Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

2Θ+4Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες