Ατενίζοντας το μέλλον με όραμα !!!!!
14 φεβρουαρίου 2024
Στα πλαίσια συνεργασίας του 1ου
ΕΠΑΛ Αγρινίου, με το ΕΝΕΕΓΥΛ Αγρινίου η ομάδα Συμπερίληψης -Συνεκπαίδευσης επισκέφθηκε το πανεπιστήμιο της πόλης μας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες
μας είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για το πρόγραμμα σπουδών και έρευνας από τους αρμόδιους καθηγητές του πανεπιστημίου.
Επισκεφτήκαμε τα δυο τμήματα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών,
το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμωνhttps://foodscitech.upatras.gr/ και το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίαςhttp://susagri.upatras.gr/el.
Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της υποδράσης μας.
Απώτερος στόχος μας ’’ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ’’ που θα προωθεί την ενσυναίσθηση, τον διάλογο, την συνύπαρξη, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, και
το σεβασμό στην μοναδικότητα αλλά και τη διαφορετικότητα. Καλλιέργεια της αξίας του αλληλοσεβασμού της αποδοχής του διαφορετικού και της προσφοράς
ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές/τριες
.