Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί

Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι