ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 17-11-19

Βίντεο για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου