Οι προοπτικές απασχόλησης του απόφοιτου μιας εκ των ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού είναι:

  • Βιομηχανία κατασκευής, συντήρησης συναρμολόγησης και επισκευής ηλεκτρονικών ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών και οικιακής χρήσης
  • Εργαστήριο επισκευής-εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας
  • Καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου-εικόνας, επισκευαστής ηλεκτρονικών συσκευών, συντηρητής ηλεκτρολόγος, σε ραδιοφωνικούς-τηλεοπτικούς σταθμούς – κλινικών, ξενοδοχείων, συγκροτημάτων.
  • Εταιρεία σταθερής & κινητής τηλεφωνίας
  • Τεχνικός σε συνεργεία κατασκευών
  • Δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμό
  • Ελεύθερος επαγγελματίας
  • Ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών.

Μαθήματα & Ωρολόγια Προγράμματα ανά ειδικότητα

Β΄ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.

Βασικά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

2.

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

3.

Εισαγωγή στις Επικοινωνίες και στα Υπολογιστικά Συστήματα

2Θ+3Ε

4.

Ηλεκτρονικές Διατάξεις

5.

Ηλεκτρονικές κατασκευές

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Γ΄ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.

Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών

2.

Ψηφιακά Συστήματα

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

4.

Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων

5.

Διαχείριση, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Δικτύων Συστημάτων

1Θ+4Ε

6.

Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα Ασφάλειας

1Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Β΄ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.

Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος-Ηλεκτρομαγνητισμός

3Θ+3Ε

2.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

4Θ+4Ε

3.

Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανικής Τεχνολογίας

1Θ+3Ε

4.

Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

5.

Αγγλικά ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Γ΄ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.

Ηλεκτροτεχνία

2.

Ηλεκτρικές Μηχανές

3.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ

3Θ+4Ε

4.

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών

5.

Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής

2Θ+4Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Β΄ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.

Βασικά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

2.

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

3.

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

1Θ+3Ε

4.

Αισθητήρες – Ενεργοποιητές

1Θ+2Ε

5.

Ηλεκτρονικές Κατασκευές

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Γ΄ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.

Ηλεκτροτεχνία

2.

Ψηφιακά Συστήματα

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

4.

Ηλεκτρονικά Ισχύος

1Θ+2Ε

5.

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου-Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές

1Θ+4Ε

6.

Μηχατρονική

1Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Β΄ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.

Βασικά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

2.

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3Θ+3Ε

3.

Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες

2Θ+3Ε

4.

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Στοιχείων

5.

Ηλεκτρονικές Κατασκευές

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες

Γ΄ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.

Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών

2.

Ψηφιακά Συστήματα

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

4.

Διαχείριση και Εγκατάσταση Δικτύων

5.

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα- Εφαρμογές Τηλεματικής

1Θ +4Ε

6.

Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας

1Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες