Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία

Τμήμα Β΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης  και Νεολαίας

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 344 2478, 210 344 2275 και 210 344 2229

aitisi_pde_dde_2023

2023_prosklisi_pde_dde