Ευχαριστούμε πολύ το Εργαστήρι Παραδοσιακής Φορεσιάς της κυρίας Παπατριανταφύλλου Νίκης για τη χορηγία των παραδοσιακών στολών.