10/4/24 εκπαιδευτική εκδρομή στο super market Πριτσούλης, Εθνικής Αντιστάσεως στο Αγρίνιο. Μαθητευόμενοι των Υπαλλήλων διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών, Τεχνικών φυτικής παραγωγής, τεχνικών τουριστικών επιχειρήσεων, τεχνικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών και τεχνικών εγκαταστάσεων ψύξης κλιματισμού και αερισμού . Ξενάγηση και ενημέρωση από τους υπεύθυνους της επιχείρησης των αντίστοιχων τμημάτων. Ευχαριστούμε πολύ τη διεύθυνση της επιχείρησης και τον κ. Σταχτιαρη Θωμά Εγκαταστάτη και συντηρητή των συστημάτων ψύξης και κλιματισμού της Επιχείρησης.