Στα πλαίσια υλοποίησης περιβαλλοντικού προγράμματος το τμήμα Βοικ2 συνοδευόμενο από τις τρεις εκπαιδευτικούς υπεύθυνες του,  συμμετείχε σε διήμερο πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ στις 14 και 15/3/2022. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΚΠΕ ονομάζεται <<Το μαγικό μονοπάτι της ενσυνείδησης>> .Το πρόγραμμα στοχεύει στην γνωριμία και την εξάσκηση του συνδυασμού της βιωματικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο φυσικό περιβάλλον με την εξάσκηση της ενσυνείδησης σε αυτό, δηλαδή της επαφής μας με τη συνείδηση, άμεσα κάνοντας σχετικές δραστηριότητες/παιχνίδια ενεργοποίησης της προσοχής, των αισθήσεων και του ελέγχου-χαλάρωσης  του νου, και  έμμεσα δίνοντας χρόνο και χώρο στους συμμετέχοντες να ηρεμήσουν και να είναι συνειδητοί μέσα σε μία φυσική διαδρομή. Η σύνδεση των συμμετεχόντων με τη φύση αλλά και η βιωματική προσέγγιση της ενσυνείδησης άφησαν όμορφες και ανεξίτηλες εικόνες και αναμνήσεις σε όλη την ομάδα. Ευχαριστούμε το ΚΠΕ Καρπενησίου για τη δυνατότητα που μας έδωσαν.

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart