Συγχαρητήρια
στην ομάδα eTwinning του 1ου ΕΠΑΛ Αγρινίου!!!
Αν και συμμετείχαμε για πρώτη φορά σε project eTwinning, το έργο μας αξιολογήθηκε θετικά από την Εθνική Υπηρεσία Στήριξης και μας απονεμήθηκε η Ετικέτα Ποιότητας για το έργο More Than Just A Camp.limate. Σύμφωνα με μήνυμα του ΕΟΥ της δράσης eTwinning, υλοποιήσαμε ένα ενδιαφέρον έργο για την κλιματική αλλαγή με θετικά στοιχεία τη θεματολογία, τον σχεδιασμό, την οργάνωση του Twinspace και τις ποικίλες δράσεις μας.
Καλή συνέχεια στο δημιουργικό μας έργο!!!