Οι προοπτικές απασχόλησης του απόφοιτου μιας εκ των ειδικοτήτων του Τομέα Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής είναι σε:

  • Μονάδες παραγωγής – ιχθυοκομικές-σαλιγκαροτροφικές, σηροτροφικές-μελισσοκομικές- παρασκευαστήρια ζωοτροφών-συνεταιρισμοί -σφαγεία.
  • Επιχειρήσεις φυτοτεχνικών έργων δημ/ιδ. τομέα-εμπορία- Ανθοκομεία- Φυτώρια-Υλικών φυτοτεχνίας
  • Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης- Συντήρησης πρασίνου.
  • Βιομηχανίες τροφίμων-ποτών- κονσερβοποιεία, γαλακτοβιομηχανίες-τυροκομεία-ελαιουργεία- οινοποιεία.
  • Θερμοκηπιακές επιχειρήσεις-πώλησης γεωργικών εφοδίων-Δημόσιους οργανισμούς. διακίνησης ετοίμων φαγητών (catering-ξενοδοχεία).