Εκπρόσωπος του σχολείου μας παρακολούθησε την ημερίδα ΜΝΑΕ που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο διάδοσης επιστημών και Μουσείο τεχνολογίας Νόησις. Το 1ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ υλοποίησε πρόγραμμα ΜΝΑΕ τη σχολική χρονιά 2018-19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2019