ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2019 Κοινή Ομάδα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2019 Τομέας Γεωπονίας

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2019 Τομέας Διοίκ Οικ

ΒΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡ ΕΠΑΛ 2019

ΒΑΣΕΙΣ ΜΗΧ ΕΠΑΛ 2019