Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι ή μέλη  στη διαδικασία εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, να ενημερώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεφωνικά το σχολείο , έως τις 10/1/24.