Προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης ΜΝΑΕ “Ομορφαίνουμε (αλλάζοντας) το σχολείο μας!”,

προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Προγραμμάτων, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας

Βράβευση μαθητών που συμμετείχαν σε σχολικούς αγώνες