Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ώρα 15.00 της 17/02/2023 αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας ή διαμονής τους.

03022023 προκήρυξη ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ