Παρακαλούμε όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες να προσέρχονται με ΣΤΥΛΟ και έγκαιρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της τάξης τους.

Α ΤΑΞΗ

Β ΓΕΩ

Β ΗΛΗΝ

Β ΜΗΧ

Β ΟΙΚ

Γ ΗΛ

Γ ΗΝ

Γ ΜΕΚ

Γ ΟΧΗΜ ΝΕΟ

Γ ΤΕΠ

Γ ΤΤ

Γ ΥΔ

Γ ΨΥΚΤ