Αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την αναβάθμιση του συστήματος τηλεκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ώρες 15η προς 16η Νοεμβρίου 2020.

Αλλάξανε τα λινκ των ηλεκτρονικών τάξεων όλων των εκπαιδευτικών. Η αλλαγή έγκειται στην τοποθέτηση του ψηφίου 2 μετά την λέξη secondary και πριν την τελεία. Ολα τα άλλα στις διευθύνσεις μένουν ίδια. Μέχρι ανάρτησης του νέου πίνακα με τις διευθύνσεις μπορείτε να μπαίνετε με τις εξής οδηγίες.

Αντί για τη διεύθυνση

https://minedu-secondary.webex.com/meet/ονομα καθηγητή

γράφετε

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/όνομα καθηγητή