Διδακτική επίσκεψη στα πλαίσια της περιβαλλοντικής υποδράσης Νο 3 του προγράμματος ΜΝΑΕ  πραγματοποίησε την Παρασκευή 21-2-20 ,το 1ο Επαλ Αγρινίου. 27 μαθητές της Β και Γ τάξης μαζί με 5 εκπαιδευτικούς είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις περιοχές Natura του νομού μας, την αξία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε ορνιθοπαρατήρηση, στο παρατηρητήριο του φορέα στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού.