φωτο 1

 

φωτο 2

Η συναρμολόγηση του εκτυπωτή μας έγινε και ιδού η πρώτη μας εκτύπωση!