Την 13η Απριλίου ημέρα Τετάρτη πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 9 μαθητών με τους καθηγητές τους από το ΕΕΕΕΚ Αγρινίου στον τομέα γεωπονίας του 1ου Επαλ και του Σεκ Αγρινιου. Παρακολούθησαν και συμμετείχαν στην εμφιάλωση οίνου, στην παραγωγή γλυκισμάτων και ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες και τη σημασία της βιολογικής γεωργίας με σχετική παρουσίαση και βίντεο. Ο ενθουσιασμός όλων ήταν έκδηλος και η επίσκεψη εποικοδομητική.