Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας τηλεδιάσκεψη με συμμετοχή τεσσάρων ΕΠΑΛ  και του συντονιστή από Θεσσαλία, για τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του τομέα Γεωπονίας. Όταν η ψηφιακή τεχνολογία και το διαδίκτυο χρησιμοποιούνται ορθά, μόνο οφέλη προκύπτουν για την εκπαίδευση και βέβαια για τους υποψήφιους μαθητές.