Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία, υπολογίζεται γύρω στο 1 εκατομμύριο. Τα στοιχεία στηρίζονται σε ποσοστά του ΠΟΥ και των επίσημων φορέων του κράτους.
Όταν αναφερόμαστε σε ειδικές ανάγκες εννοούμε κάθε πνευματική ή σωματική αναπηρία η οποία χρίζει ειδικής μεταχείρισης ώστε το άτομο να αναπτύξει ισότιμα όλες τις ικανότητες του και να ενταχθεί στη κοινωνία. Αυτές μπορεί να είναι αισθητηριακές αναπηρίες (τύφλωση, κώφωση) σωματικές αναπηρίες, (εγκεφαλική παράλυση, ακρωτηριασμένα άκρα) νοητική καθυστέρηση, χρωμοσωμικά σύνδρομα, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (αυτισμός), ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κλπ).
Στο 1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου σήμερα 4/12/23 ολοκληρώσαμε μια σειρά δράσεων με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
Ακούσαμε Μαρτυρίες ανθρώπων που βιώνουν την καθημερινότητα τους μέσα από την αναπηρία τους , επισκέφθηκαμε χώρους όπως την ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και το ΚΔΑΠ φαντασία σε συνεργασία με το ΕΝΕΕΓΥΛ Αγρινίου και συναντήσαμε εξαιρετικούς ανθρώπους ειδικούς στα θέματα των αναπηριών. Ετοιμάσανε οι μαθητές μας σελιδοδείκτες, ζωγράφισαν, αποτύπωσαν στο χαρτόνι σκέψεις και συναισθήματα, σχεδίασαν στον τοίχο μια μεγάλη κόκκινη καρδιά δείχνοντας έτσι την αγάπη τους για
όλους τους ανθρώπους που έχουν κάποιας μορφής αναπηρία.
Αν καταφέραμε ως εκπαιδευτικοί να ευαισθητοποιήσουμε έστω κι έναν μαθητή μας τότε πετύχαμε τον στόχο μας …