” Μπορεί να μην περνάει από το μυαλό σου , περνάει όμως από το αίμα σου”